Polski Związek Przeciągania Liny

PZPL

oficjalny przedstawiciel sportu przeciąganie liny (ang.: tug of war) w Polsce